Települési szennyvízkezelési program

A települési önkormányzatok a környezet védelme érdekében - jogszabályi kötelezettsége alapján - önálló Települési Környezetvédelmi Programot dolgoz ki, amelynek részeként kell elkészíteni a Települési Szennyvízkezelési Programot. 

Kapcsolódó jogszabályok:

  • 1995. évi LIII. törvény a környezetvédelmének általános szabályairól
  • 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
A víz az élet bölcsője
Óvjuk vizeinket
highlight-block-light-circle