Csapadékvíz-elvezetés

Pest megyei települések csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Pályázati felhívás kódja: PM_CSAPVÍZGAZD_2017

 

A pályázat célja

A támogatás célja a csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése vagy helyben hasznosítása, a települések árvíz-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése érdekében Pest megye településeinek önkormányzati tulajdonban lévő belterületi csapadékvíz elvezetési, csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének kialakítása, korszerűsítése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz-elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

A Pályázati Felhívás elsősorban olyan infrastruktúra-fejlesztések támogatása, amelyek javítják a települések általános környezeti állapotát, a beruházások során olyan technológiák, módszerek alkalmazását, melyek környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra és a település működését, elősegítik a fenntartható fejlődést, a település hatályos Településrendezési Tervének és a Helyi Építési Szabályzatának megfelelően.

 

A pályázat részletei

A pályázat keretösszege: 4,0 milliárd forint

A támogatás összege: minimum 40 millió forint – maximum 300 millió forint.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke a pályázó település 2016. évi adóerő képességétől függően

30.000 forint/fő felett 85%
30.000 forint/fő vagy az alatt 95%

 

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat létesítése, fejlesztése, rekonstrukciója, a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével.
 • Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz-elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint  kizárólag indokolt esetben és tervezői indoklással alátámasztva (pl. helyhiány miatt)  zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése, korszerűsítése. Belterület védelme érdekében a befogadó vízfolyásokon szükséges beavatkozások.
 • Belterületet védő övárok-rendszer, szivárgó (drén) rendszerek, gyűjtőakna, víztelenítő árkok és egyéb, a belterület védelme szempontjából indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező műtárgyak, átemelők felújítása, átépítése, kiépítése (ideértve a szennyezett csapadékvizet tisztító berendezést és a befogadóba történő becsatlakozást is).
 • A csapadékvíz hasznosítását/hasznosulását lehetővé tevő olyan részrendszerek kiépítése, fejlesztése, rekonstrukciója, amelyek csökkentik az egyesített rendszerű csatornahálózatok és a kapcsolódó szennyvíztisztító telepek csapadékvíz terhelését (pl.: beszivárgó cella, vízvisszatartó terek ideiglenes elöntési területek, esőkert, állandó vízborítású területek, áteresztő szilárd burkolatok, beszivárogtató kavics drének, a lefolyási pálya megszakítása, füvesített árkok).
 • Belterület védelmét szolgáló, vízkár-elhárítási célt szolgáló tározók, tározóterek építése, fejlesztése, rekonstrukciója. Vízkár-elhárítási célú tározó (árvízi és belvíz-tározók) létesítése, fejlesztése, rekonstrukciója (töltések, műtárgyak, csatornák építése, partrendezés, támfalak felújítása, fejlesztése, meder kotrása, megkerülő csatorna létesítése), medertárózáshoz szükséges műszaki beavatkozások elvégzése és a szükséges létesítmények kiépítése. Tározó létesítése, fejlesztése, rekonstrukciója esetén az elsődleges hasznosítás csak a vízkárelhárítás (árvízcsúcs-csökkentés) lehet!

A Felhívás keretében önállóan nem, csak az önállóan támogatható tevékenységekkel együtt, azok megvalósításához kapcsolódóan támogathatók az alábbi tevékenységek:

 • Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései:
 • Mederkotrás, holtágak belvízvédelemhez kapcsolódó fejlesztései, depónia- vagy töltésépítés, töltésmagasítás; hullámtérbővítés, vízkormányzó-, keresztező, be- és leeresztő műtárgyak, hordalékfogó műtárgyak, mederburkolatok építése, felújítása, vagy fejlesztése,
 • Bel- és külterületen belvíz és csapadékvíz elvezető vízfolyások és fő művi csatornák, azok depóniái, műtárgyak, átemelő-telepek felújítása, korszerűsítése, méretezés és állapot miatti átépítése, szükség esetén építése; vízmosáskötések építése, felújítása.
 • Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek depóniáinak lokális fejlesztése, rekonstrukciója.
 • Csapadékvíz elvezetését célzó csatornahálózat-építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása, átereszek átépítése, bővítése.
 • Felszíni vízelvezetést kiegészítő, a vízszintet szabályozó rendszer kialakítása.
 • Szennyező források kizárása (szűrőmezők, szennyezett csapadékvizet tisztító berendezések és hordalékfogók létesítése).
 • Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, rekonstrukciója, amennyiben indokolt.

Forrás:palyazatmenedzser.hu

Facebook

Legfrisebb híreinkért kattintson a www.facebook.com/
Szennyvíztanácsadás
oldalunkra. 

Árajánlat

Kérje árajánlatunkat! Kedvező áron, megbízható- és szakértő munkavégzést nyújtunk. 

Hírek

Szolgáltatásainkat kiterjesztettük egyéb környezetvédelmi feladatok ellátásra is, amelyek a honlapon nem kerültek még részletezésre. Keressen minket bizalommal, mindenben tudunk segíteni.